Hebben conditiemetingen een positieve invloed op de constructieve veiligheid? | A-Quin onderzoekt NEN2767

Deel dit bericht

Ouderdom komt met gebreken zeggen we. Ook bruggen kunnen het einde van hun levensduur naderen en kun je niet zomaar eeuwig blijven gebruiken. Het is dan ook een serieuze uitdaging de constructieve veiligheid van deze objecten te blijven waarborgen. Lees er hier meer over!

Infrastructurele race tegen de klok

Veel bruggen zijn in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Anno 2023 gaat er vaak veel meer en zwaarder verkeer overheen dan waarvoor zij destijds zijn ontworpen. Dat het een race tegen de klok is, blijkt al uit een heel aantal beperkingen waarmee het (scheepvaart-) verkeer dit jaar te maken krijgt. Een heel aantal bruggen en viaducten zijn tijdelijk beperkt bruikbaar, er gelden snelheidsbeperkingen of er worden rijstroken afgesloten voor het verkeer.

Bron: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Specifieke onderzoeken: Carbonatatie onderzoek, chloridemeting, dekkingsmeting en betonmonsters

A-Quin wordt regelmatig ingeschakeld door Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten om de huidige staat van bruggen in kaart te brengen. Om de staat van het kunstwerk te kunnen vastleggen, biedt A-Quin verschillende inspecties aan. In de basis begint dit altijd met een schouw en een technische inspectie volgens de NEN2767. Aan de hand van deze rapportage kan vervolgens worden overgegaan op nadere onderzoeken om zo een meer diepgaand beeld te krijgen van de huidige staat.

scheur in een betonnen constructie

Dat betekent vaak een uitgebreid onderzoek waarbij metingen, boringen en laboratoriumonderzoek worden ingezet. De oorspronkelijke constructietekeningen en de originele berekeningen worden gebruikt en oude inspectierapporten als naslagwerk. Kortom: een complete scan.

Schade in beeld brengen: meten is weten

Wanneer er visuele schades op uw object zijn aangetroffen bij een technische inspectie, kan dit een reden zijn om verschillende nadere onderzoeken uit te voeren. Een greep uit deze onderzoeken zijn:

  • Dekkingsmeting
  • Carbonaties indringing
  • Chloride indringing

Dekkingsmeting

Met een dekkingsmeting wordt de afstand tussen het betonoppervlak en het wapeningstaal gemeten. De dekking is vooral van belang wanneer er een risico bestaat voor toekomstige corrosie van de wapening.

Carbonatatie indringing

Met onderzoek naar de carbonatatie indringing wordt de ligging van het carbonatatiefront in het beton bepaald. Carbonatie betreft de chemische reactie tussen koolzuurgas (CO₂) met het poriewater (H₂O) in de betonconstructie, waarbij vrije en gebonden kalk wordt omgezet in calciumcarbonaat (CaCO₃).

Als gevolg van carbonatie neemt de zuurtegraad van het beton toe. Dit heeft als gevolg dat het zijn beschermde functie van het staal verliest en de wapening kan gaan corroderen. Dit betekent dus dat wanneer het carbonatatiefront de wapening bereikt, er kans op corrosie optreedt. Hierdoor is het van belang om naast de carbonatatie indringing ook altijd de dekking te meten. Als de diepte van het carbonatatiefront, de dekking en het bouwjaar van het kunstwerk bekend is, kan een inschatting gemaakt worden hoe lang het nog duurt voordat dit front de wapening bereikt.

       

foto: Jaap Burggraaf

Chloride indringing

Met chloride indringing wordt het chloride gehalte in het beton bepaald. Chloride dringt zich door in het beton door opgeloste dooizouten, via vochtige zoute zeelucht of andere choridehoudende vloeistoffen. Zodra zich een te hoog gehalte chloride rond de wapening bevindt, kan dit leiden tot corrosie Bij dit onderzoek wordt een kern boring gedaan. Op deze kern wordt vervolgens in het laboratorium het gehalte chloride bepaald. A-Quin beschikt over adviseurs die de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek kunnen duiden en voor u kunnen omzetten in relevant advies.

Betonmonster_Chloride indringing_A-Quin 

beton monster                                                      kernmonster in een betonnen constructie

Einde levensduur of doorstart?

Inspecteurs en adviseurs van A-Quin begeleiden u ook nadat het rapport is opgeleverd. Uit de aanbevelingen of het advies kan blijken dat volledige controle berekeningen nodig zijn, dat bepaalde schades moeten worden hersteld of dat er periodieke inspectie moet worden ingepland om schadeontwikkelingen te monitoren. Ook kunnen wij de einde levensduur van uw brug met onderzoek inzichtelijk maken.

Wij werken graag mee aan de opgave waar Nederland voor staat om de infrastructuur in goede staat te houden. Onze missie is niet voor niets: ‘Wij zetten ons in Nederland veilig en bereikbaar te houden’. Neem contact met ons op! Olivier Dolk (o.dolk@a-quin.nl), projectleider en adviseur werktuigbouwkunde en Barend de Waal van Malefijt (barend.dewaalmalefijt@a-quin.nl), projectleider en adviseur civiele techniek.

    

Inspecties van A-Quin: onafhankelijk dus objectief!

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van bruggen te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 2767 opleveringsinspectie. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn. Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over conditiemetingen?

Duurzaamheid door onderzoek (a-quin.nl)

Roest in gewapend beton gevaarlijk? | Risico’s betonrot | A-Quin

Constructieve Veiligheid volgens Bouwbesluit en NEN 8700 (a-quin.nl)

Haveninspecties NEN 2767 | Kademuren en oeverinspecties (a-quin.nl)

Life Cycle Cost Analyse | A-Quin adviseert

Lageronderzoek | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Werktuigbouw inspectie | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Wat houdt de NEN 6787 inspectie in? (a-quin.nl)