Haveninspecties NEN 2767 | Kademuren en oeverinspecties

Deel dit bericht

Hoe kan u als gemeente of havenbedrijf uw havens in goede staat houden? Essentiële informatie uit inspecties, waterdieptemetingen en de slibaanwas is nodig om de havens blijvend in stand te houden en goed te laten functioneren. Lees er hier meer over!

Betrouwbare informatie voor uw MJOP

A-Quin onderzoekt en inspecteert veelal in een infrastructurele setting. Voor diverse gemeentes en havenbedrijven wordt A-Quin ook regelmatig ingeschakeld om de havens te inspecteren en te analyseren met daarbij dieptemetingen, oever- en kademuurinspecties en slibanalyses. Hiermee krijgt u als beheerder belangrijke en betrouwbare informatie in handen die u kunt inzetten om budgetten voor onderhoud te reserveren bijvoorbeeld in uw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of Beheerplan.

Hoe verloopt een CUR 117 B2 en NEN 2767 voor havens?

De havens zijn geïnspecteerd volgens de CUR 117 module B2. Hierbij is gebruik gemaakt van de NEN2767 welke binnen de CUR117 B2 gebruikt kan worden voor de visuele inspectie. Met deze inspectie is een visueel beeld gekregen van de huidige staat van de objecten. Hierbij wordt aan elk zichtbaar gebrek een ernst, intensiteit en omvang gekoppeld. De combinatie van deze drie parameters vormt vervolgens de conditiescore.

Een visuele inspectie volgens de CUR117 geeft in sommige gevallen geen volledig beeld van de staat van de objecten. Het kan dan zo zijn dat nader onderzoek nodig is. Bij havens kan dan gedacht worden aan dieptemetingen en een analyse naar hoe snel een haven dichtslibt. Ook dit kunnen inspecteurs van A-Quin voor u in kaart brengen.

Kademuren en glooiingen

Het belang van waterdieptemetingen bij kademuren

Waterdieptemetingen worden over de gehele havenoppervlakte gedaan om zo een beeld te krijgen van de diepte van de havens. Over- en ondieptes langs damwanden kunnen indicaties zijn van schades aan de damwand zelf. Ook kunnen overdieptes langs de damwanden zorgen voor instabiliteit van de damwanden aangezien de grond voor de damwand een positief effect kan hebben op deze stabiliteit.

Damwand met duidelijke schades

Slibanalyse | Wanneer baggeren en wat zijn de kosten?

Om een minimale diepte in de havens te garanderen, is het van belang om de bodemdiepte van havens regelmatig in te meten. Door meerdere jaren achter elkaar dezelfde metingen te doen kan een inschatting gemaakt worden van de sedimentatie- en aanslibsnelheid. Hiermee kan vervolgens een gunstig economisch moment van baggeren gekozen worden. Ook deze (kosten)analyse kan door adviseurs van A-Quin in kaart worden gebracht om zo de veiligheid en continuïteit in de havens te waarborgen.

Inspecties van A-Quin voor een veilige haven!

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 2767 opleveringsinspectie en werken conform de CUR 117 B2. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Barend de Waal Malefijt – projectleider en inspecteur civiele techniek

Inspecties van A-Quin NEN 2767

Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in? (a-quin.nl)

NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg (a-quin.nl)

Jaarlijkse conditiemetingen kunstwerken Rijkswaterstaat | A-Quin

Vaarwegen inspectie in Zuid-Holland | A-Quin inspecteert

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Friesland | A-Quin inspecteert

Vacatures _ Kom werken bij A-Quin!

Gezocht: inspecteur civiele techniek voor A-Quin