CO₂-Prestatieladder: A-Quin voor een beter milieu

Deel dit bericht

A-Quin B.V. hecht er grote waarde aan om de negatieve impact van haar bedrijfsactiviteiten op milieugebied tot een minimum te beperken en heeft besloten om hierop een actief beleid te voeren en inspanningen te leveren om hierin voortdurend verbeteren.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

A-Quin en CO₂ reductie

Als inspectie- en adviesbureau, is de natuurlijke omgeving vaak ons dagelijkse werkterrein. Het is daarom vanzelfsprekend en passend om als A-Quin B.V. zelf ook waar mogelijk inspanningen te leveren deze natuurlijke leefomgeving zo veel mogelijk te behouden. Inmiddels is vrij algemeen aanvaard dat het broeikaseffect, toename van het CO2gehalte in de atmosfeer en daarmee temperatuurstijging, voor een groot deel door het menselijk verbruik van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, en het natuurlijk evenwicht verstoort. Er is een gezamenlijke inspanning wereldwijd nodig om dit proces te keren. Ons inzetten om het energie verbruik dat onze werkzaamheden met zich meebrengt zo laag mogelijk te houden is het minste dat we kunnen doen en daar wil A-Quin B.V. zich voor inzetten.

Ons energiebeleid is gericht op het – binnen de financiële mogelijkheden – optimaliseren van onze bedrijfsmiddelen zodat we ons werk kunnen doen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Met een lager energieverbruik snijdt het mes aan 2 kanten: het is goed voor het milieu vanwege de lagere CO2-uitstoot en tegelijkertijd zijn er door het optimaal inzetten van de bedrijfsmiddelen lagere operationele kosten.

Door naleving van dit beleid en aanmoediging daarvan bij andere partijen, streven wij naar optimale bescherming van het milieu. Het terugdringen van onze CO2-emissies maakt een belangrijk deel uit van onze inspanningen om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken.

Doelstelling

De specifieke doelstelling is om over 2016 een energieverbruik te hebben dat 1% lager is ten opzichte van 2015, in 2017 een energieverbruik te hebben dat 1% lager is dan 2016 en in 2018 een energieverbruik te hebben dat 1% lager is dan 2017, uitgaande van een gelijk aantal werknemers in 2015, 2016 en 2017.

Bekijk hieronder de verdere documentatie met betrekking tot de CO₂-prestatieladder:

Energie Management Actieplan