CE-Markering voor machines – Verplicht keurmerk of geadviseerde richtlijn?

Deel dit bericht

Werkt u binnen uw organisatie met machines? Dan heeft u te maken met de CE-markering. In de Machinerichtlijn is de eis voor een CE-markering opgenomen. Wat houdt dit in? Waar moet u aan voldoen volgens de richtlijnen? En is dit wettelijk verplicht? In dit artikel leest u de belangrijkste informatie over CE-markering voor machines.

Wat is de CE-markering?

Veel (industriële) producten, zoals machines, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Het CE-keurmerk geeft aan dat een product voldoet aan de wettelijke eisen die de Europese Unie stelt omtrent veiligheid, milieu en gezondheid. CE staat voor Conformiteé Europeene, wat Europese conformiteit in het Frans betekent.

Productgroepen die onder deze wetgeving vallen mogen uitsluitend verhandeld worden in de Europese Economische Ruimte (EER) wanneer ze voorzien zijn van het CE-keurmerk.

CE-Merkteken

Producten met een CE-markering zijn te herkennen aan het CE-merkteken. Meestal is dit keurmerk zichtbaar op het product zelf. Uitsluitend wanneer het technisch niet mogelijk is, mag het merkteken worden aangebracht op de productverpakking of een begeleidend document.

 

CE-Markering_Machinerichtlijn

Bron afbeelding: Wikipedia

 

Productgroepen

Niet alleen machines moeten verplicht een CE-marketing hebben in de EU. Deze eis geldt ook voor andere productgroepen zoals medische hulpmiddelen, speelgoed, elektronische apparatuur, bouwproducten en liften. De wettelijke eisen zijn in 27 productspecifieke Europese richtlijnen en verordeningen vastgelegd.

Machinerichtlijn en de CE-Markering

In de Machinerichtlijn staat beschreven dat machines voorzien moeten zijn van een CE-markering. De prestatie-eisen die voortvloeien uit de Machinerichtlijn zijn wettelijk verplicht voor het ontwerpen, bouwen, verhandelen, beheren en gebruiken van machines in Nederland en de EU.

Meer weten over dit onderwerp? Eerder schreven wij dit artikel omtrent de Machinerichtlijn.

Voldoen uw machines aan de wettelijke eisen volgens de Machinerichtlijn?

In de praktijk is het niet altijd makkelijk te bepalen welke (Europese) regels gelden binnen de toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn. Wij ondersteunen u hier graag bij, onder andere met inspecties zoals:

Bent u op zoek naar advies omtrent CE-markering of de Machinerichtlijn? Onze experts staan u graag te woord. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.