Koning Willem-Alexandertunnel| A-Quin adviseert

Deel dit bericht

Wat is er nodig om een nieuwe tunnel zo goed mogelijk in stand te houden? In opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht A-Quin de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht. Een spectaculaire tweelaagse tunnel, waar ruim 20 jaar op is gewacht.

Over de Koning Willem-Alexandertunnel

De realisatie van de Koning Willem-Alexandertunnel heeft de verkeersdoorstroming in Maastricht enorm verbeterd. Per dag moeten er namelijk ruim 50.000 auto’s gebruik maken van de tunnel. Voorheen reed het verkeer dwars door de stad, wat Maastricht niet ten goede kwam.

Met de komst van de tunnel wordt Maastricht veiliger en mooier. Daarnaast is dit de eerste ondergrondse, tweelaagse tunnel in Nederland. Een knap stuk innovatie, waarbij inspectie en instandhouding van groot belang blijft.

 

Programmeringsinspectie draagt bij aan veiligheid

Alle elektrische, civieltechnische- en werktuigbouwkundige onderdelen verouderen. Een programmeringsinspectie geeft inzicht wat bijzonder geschikt is bij grote kunstwerken. Hierdoor wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de goede staat te behouden. Daarnaast geeft dit inzicht wat nodig is ter preventie van risico’s. Zo ook bij de Koning Willem-Alexander tunnel. Een onderzoek van deze omvang wordt eens in de 6 tot 10 jaar uitgevoerd. Daarbij is de doorlooptijd circa 100 dagen per object.

Samengevat: Wat is een programmeringsinspectie?

Een programmeringsinspectie (ook wel een risicogestuurde inspectie) is een breed onderzoek waarbij alle risico’s in kaart worden gebracht.

Alle elektrotechnische objecten en de objecten die vallen onder Werktuigbouwkunde worden gekoppeld aan een bepaald risico. Op deze manier kan ook de restlevensduur worden bepaald. Samen met een kostenanalyse levert dit relevante bedrijfsinformatie op.

Bron: Koning Willem-Alexandertunnel A2/N2 | Rijkswaterstaat

Instandhoudingsadvisering voor Rijkswaterstaat

Na een nulmeting in 2016 werd A-Quin in mei 2022 betrokken bij het Instandhouding Advisering Kunstwerken (IAK). Een overeenkomstig breed onderzoek, een instandhoudingsadvisering, geeft Rijkswaterstaat uiteindelijk inzicht in:

  • Technische en functionele risico’s
  • Risicobeheersing (instandhoudingsbehoefte en constructieve veiligheid) op beheerobject niveau
  • Lange termijn budgettering voor variabele onderhoud

Advies na inspectie

Het rapport adviseert Rijkswaterstaat en helpt risico’s te overzien. Daarnaast geeft dit de opdrachtgever gegronde onderbouwing. Dit helpt bij het maken van juiste beslissingen op bestuursniveau. Denk daarbij aan investeringen en beheermaatregelen. Altijd met oog op de veiligheid.

Bron: Koning Willem-Alexandertunnel A2/N2 | Rijkswaterstaat

Het verloop van programmeringsinspectie naar advisering (bron: Arcadis)

Proces van de programmeringsinspectie

Dag en nacht werd de Koning Willem-Alexandertunnel geïnspecteerd. Met name ’s nachts omdat de tunnel dan kan worden afgesloten. Daarbij werd alles in kaart gebracht en op risico geclassificeerd. Daarna volgde de bepaling op restlevensduur.

Voorbeelden van o.a. onderzochte installaties

  • Brandpreventiemateriaal
  • CCTV-installatie, veiligheidssystemen
  • Ventilatiesysteem
  • Tunnelverlichting en informatiepanelen

Op basis van de bureaustudie, expertsessies en de inspectie is een volledig risicoprofiel van het object bepaald. In samenwerking zijn, vanuit het risicoprofiel, de risicobeheersmaatregelen opgesteld. Daarbij wordt inzicht gegeven in de urgentie van de risicobeheersmaatregel en de kosten van de risicobeheersmaatregel. Dit is tevens de basis voor de “Meerjarenprogrammering Beheer & Onderhoud” van Rijkswaterstaat.

Aandacht voor het VGM-Jaarthema

Het VGM-jaarthema 2022 staat dit jaar in het teken van voorkomen van gevaarlijke situaties. Tijdens dit project werd er op verschillende manieren aandacht besteed aan veiligheid. Ook tijdens nachtelijke inspecties.

Grotere vraag naar complexe studies

We ervaren een grotere vraag naar dergelijke complexere studies. Zo leveren we input voor o.a. de Bureaustudie en hiermee dus relevante input voor de Expertsessies en de i-ORA (de initiële objectrisicoanalyse). In combinatie met bevindingen vanuit de inspectie  wordt de input voor het instandhoudingsadvies vormgegeven. Met de D-ORA worden daarbij ook de kosten inzichtelijk gemaakt.

Wilt u ook een programmeringsinspectie door A-Quin laten uitvoeren?

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van uw installaties te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.