Brandrisico-inspectie NTA 8220: voorkomen is beter dan blussen

Deel dit bericht

In Nederland is elektrisch materieel de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van brand. Omdat de hoeveelheid elektrisch materieel alleen maar toeneemt, neemt de vraag naar inzicht in brandrisico’s ook steeds verder toe. Hieruit is de richtlijn NTA 8220 ontstaan.

Branden veroorzaakt door elektrisch materieel

De media schrijven regelmatig over branden die worden veroorzaakt door elektrisch materieel. Een bekend voorbeeld zijn de meer dan 20 stalbranden per jaar, die regelmatig het nieuws halen. Ook hier worden problemen met elektriciteit en kortsluiting benoemd als de belangrijkste oorzaken voor brand. Zeker bij stalbranden is de impact ervan enorm. Door een combinatie van elektriciteit, ammoniak en stof verspreidt het vuur zich enorm snel.

Ook in andere situaties kan brand echter grote gevolgen hebben. Denk aan de verstoring van productieprocessen, de materiele schade en werk wat stil komt te liggen in bijvoorbeeld kantoren.

Genoeg urgentie voor NTA 8220

Gezien de toename van de hoeveelheid elektrisch materieel en de impact die een eventuele brand heeft, is er genoeg aanleiding om te werken aan preventiebeleid. Om brandrisico te verminderen, is het noodzaak om eerst te kijken waar de risico’s liggen. De NTA 8220 is een eerst aanzet naar het ontwikkelen van een uniforme standaard voor deze brandrisico-inspecties.

Voorkomen is beter dan blussen

Wanneer de brandrisico’s in kaart zijn gebracht, kan daar gericht actie op ondernomen worden. Omdat organisaties en installaties voortdurend veranderen, is het noodzakelijk periodiek een inspectie uit te voeren.

Natuurlijk is alleen een inspectie niet genoeg, risicobeheersing staat of valt met wat er met de uitkomsten wordt gedaan. Het treffen van maatregelen verlaagt niet alleen uw brandrisico’s, maar draagt ook bij aan de veiligheid en het voortbestaan van bedrijven. Als onafhankelijk inspectie- en adviesbureau gaan we graag een stapje verder dan het uitvoeren van de NTA 8220 inspectie. Onze experts kunnen u ook voorzien van deskundig advies, zodat u ook echt aan de slag kunt om uw brandrisico te verlagen!

SCIOS Scope 10 certificering

De SCIOS Scope 10 certificering maakt aantoonbaar dat een inspectiebedrijf voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Zowel de organisatie als de inspecteurs zelf worden hiervoor gecertificeerd. A-Quin is uiteraard SCIOS Scope 10 gecertificeerd.

Naast dat de SCIOS Scope 10 certificering een garantie voor kwaliteit is, wordt het ook regelmatig als eis gesteld. Er zijn al diverse verzekeraars die een NTA 8220 inspectie, uitgevoerd door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf, eisen bij acceptatie voor bijv. brandverzekeringen.

Kunnen we u helpen?

Is uw interesse gewekt? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U kunt onze experts bereiken via 0184-410712. Of bekijk de inspectiepagina: NTA 8220 inspectie volgens SCIOS Scope 10 voor meer informatie.