Nieuwe versie NEN 1010 | Belangrijkste wijzigingen in NEN 1010:2020

Deel dit bericht

In oktober 2020 is een herziene versie van de NEN 1010 verschenen: NEN 1010:2020. Wat is er veranderd? Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Wat is de NEN 1010?

De NEN 1010 opleveringsinspectie is erop gericht om te zorgen dat de elektrotechnische laagspanningsinstallatie op een veilige manier in gebruik wordt genomen. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties. De norm NEN 1010 beschrijft de minimum veiligheidseisen waar elektrotechnische installaties aan moeten voldoen bij oplevering.

Meer weten? Bekijk dan: Wat houdt de NEN 1010 inspectie in?

In de nieuwe NEN1010 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over energieaspecten. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

NEN 1010:2020 nog niet automatisch van toepassing

Hoewel de herziene versie van de NEN 1010 al wel beschikbaar is, is deze nog niet automatisch van toepassing in het Algemeen Bouwbesluit. De normcommissie die zich met NEN 1010 bezig houdt, is nog in discussie over een laatste bepaling. Zij hebben tot nu toe hierover geen consensus kunnen bereiken. De hoofdcommissie NEC 64 HC kijkt nu of zij mee kunnen helpen om tot een oplossing te komen.

Wel mag de NEN 1010:2020 al worden toegepast. Het is een compacte en toegankelijke  en zeer bruikbare norm, bedoeld voor installateurs die een veilige installatie willen die voldoet aan het Bouwbesluit.

De inspecteurs van A-Quin zijn op de hoogte van de wijzigingen in de NEN 1010:2020. Wij houden, wanneer dit gewenst is, tijdens NEN 1010 opleveringsinspecties rekening met de laatste wijzigingen. Meer informatie? Bel ons via 0184 – 41 07 12

Belangrijkste wijzingen NEN 1010:2020

Wat is er veranderd in de herziene versie van NEN 1010? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

Consistent gebruik van termen

De commissie heeft twee jaar gewerkt aan de herziene versie van de NEN 1010. Een eerste grote aanpassing is het consistent gebruik van termen, aldus Joost de Koning, commissielid NEC64 TC. Zo geldt “leidingen” als algemeen begrip voor kabels en geïsoleerde geleiders en wordt stroomverbruikend materieel nu aangeduid als “elektrische toestellen”.

Meer verduidelijking over Engelse teksten

Nederlandse bepalingen zijn in de herziene versie van de NEN 1010 eenvoudiger terug te vinden. Deze zijn te herkennen aan de aanduiding: [nlb> … <nlb].

Met deze aanpassing moeten bepalingen die stammen uit internationale teksten, zoals de IEC vanuit de Europese Unie, duidelijker worden. Joost de Koning geeft een voorbeeld:

“Als iemand een lamp wil vervangen en hij raakt per ongeluk het pennetje in de fitting aan, dan moet de aardlekschakelaar in werking treden om te voorkomen dat de schok die hij krijgt dodelijk wordt. We hadden een Nederlandse bepaling 411.3.3 Aanvullende bescherming hiervoor, maar deze komt daarmee te vervallen aangezien we de Europese bepaling hebben ingevoerd. In de uiteindelijke tekst staat dus hetzelfde, maar de tekst is wat langer geworden.”

Meer afkortingen

Om ervoor te zorgen dat teksten niet onnodig lang worden, worden er in de NEN 1010:2020 meer afkortingen gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • Een toestel voor aardlekbeveiliging/Residual Current Device wordt RCD
  • Over Current Protective Device wordt OCPD
  • Surge Protective Device wordt SPD

In deel 5-53 van de norm staat een overzicht van alle gebruikte afkortingen.

Algemeen bouwbesluit & NEN 1010

In eerdere versies van de NEN 1010 werd voor eisen rondom kabels verwezen naar NEN 8012. Per 1 juli 2020 zijn de eisen voor kabel uit het Bouwbesluit leidend. De commissie heeft daarom besloten deze verwijzingen naar de NEN 8012 weg te halen in de NEN 1010:2020.

Meer weten over het algemeen bouwbesluit? Bekijk dan het artikel: Voldoet uw object aan het Bouwbesluit 2012?

Nieuw hoofdstuk Energieaspecten | Deel 8

In de nieuwe NEN 1010 is een nieuw hoofdstuk (Deel 8) toegevoegd wat gaat over energieaspecten. In het hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de verschillende facetten van energie-efficiëntie.

Aangezien de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de herzieningsfrequentie naar verwachting erg hoog is, wordt deel 8 afzonderlijk gepubliceerd. Dit om te voorkomen dat men ieder jaar een nieuwe NEN 1010 zou moeten aanschaffen. Daarbovenop verschilt het lezerspubliek van deel acht mogelijk ten opzichte van de zeven eerste delen.

Heeft u vragen over de NEN 1010? Neem gerust contact op.

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Dat is waarom aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties op A-Quin vertrouwen om NEN 1010 keuringen uit te voeren. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u van dienst kunnen zijn.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de NEN 1010?