Civiele projecten in Noord-Nederland | A-Quin inspecteert

Deel dit bericht

Ruim 700 civiele projecten in Areaal Noord-Nederland zijn door A-Quin geïnspecteerd op NEN 2767-1 conditiemeting. Van aquaduct tot viaduct: alles werd gecontroleerd. Hier leest u hoe dat project is verlopen.

Voor opdrachtgever Gebroeders Van der Lee (in opdracht van Rijkswaterstaat), deed A-Quin met een team van vier inspecteurs onderzoek aan de hand van norm NEN 2767. Van 10 december 2021 tot 1 februari 2022 werden verschillende civiele objecten en installaties gekeurd. Daaronder vielen:

Vaste bruggen, viaducten, onderdoorgangen, duikers (een aparte verbinding tussen twee watergangen), aquaducten, grondkeringen, portalen verkeerdraagconstructies (VDC), uithouders, geluidswerende constructies (GWC) en faunatunnels.

Wat houdt NEN 2767 in?

De NEN 2767 conditiemeting is een visuele inspectie. NEN 2767-1 conditiemeting geeft een globaal beeld over de technische staat van onderhoud van objecten of installaties. Daarbij geeft het de beheerder input over onderhoudsplanning en eventuele gebreken.

Daarnaast geeft de conditiemeting een richting aan onderhoudsbudgetten voor de langere termijn. Hiertoe wordt een drietal gebrekenparameters onderscheiden: de ernst van een gebrek, de omvang van een gebrek en de intensiteit van een gebrek.

NEN 2767 heeft de volgende doelstellingen:

  • Schept uniformiteit in de conditiescore per bouwdeel
  • Brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken
  • Classificeert de aangetroffen gebreken en kan ondersteunen bij de prioriteitsstelling
  • Hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.

Lees meer over NEN 2767 doelstellingen

Geluidswerende constructie in Heereveen

De NEN 2767 toetsing in Noord-Nederland

Van december tot februari inspecteerde A-Quin diverse civiele projecten. Daarbij werd aandacht geschonken aan het detecteren van diverse soorten gebreken, waaronder:

  • Uniforme corrosie en wapening corrosie
  • Afdichting defecten en constructieve scheuren
  • Afbrokkelen en defecten aan beschermlaag
  • Graffiti, houtrot, verzakking en aangroei van beplanting

Met behulp van een inspectietool voor de NEN 2767, worden alle gegevens verwerkt tot overzichtelijke rapportages. In deze rapportages staat vastgelegd op welke manier A-Quin de ernst, omvang en intensiteit toetst. Daarnaast wordt de inschaling van de gebreken en het actieniveau gerapporteerd.

‘Met de  uitgewerkte rapportages kreeg de opdrachtgever goed inzicht in de status van de objecten welke zij in beheer hebben. En met de toestandsdata kreeg het management de juiste informatie in handen om gericht beheersmaatregelen te bepalen.’

Coen van Breukelen – Gebroeders Van der Lee

Onderzoek portalen door A-Quin

Voorbeeld van aangroei aan dit portaal

Aandacht voor VGM-jaarthema 2022

Veiligheid staat voor A-Quin centraal. ‘We werken veilig of we werken niet.’ Regelmatig werd bij dit project langs de snelweg gewerkt of aan portalen boven de weg. Veiligheid is dan essentieel. Daarmee werd er aandacht geschonken aan het VGM-jaarthema 2022. Het jaarthema staat in teken van het voorkomen van gevaarlijke situaties. Bij dit project schonken we op verschillende manieren aandacht aan veiligheid door:

  • Duikers (kleine bruggetjes onder een gras-constructie) werden veilig geïnspecteerd. Hierbij werden er twéé inspecteurs met zwemvest ingezet.
  • Aandacht voor protocol ‘Veilig werken langs en op de weg’, door het plaatsen van actieraamwerken. Dit is een opvallend frame achterop de auto dat zichtbaarheid geeft aan werkzaamheden.

Wilt u ook een conditiemeting door A-Quin laten uitvoeren?

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. We kunnen u bijstaan met advies en inspecties om de veiligheid van uw installaties te waarborgen. Onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 2767 opleveringsinspectie. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer lezen over de NEN2767?

VGM-jaarthema: Gevaarlijke situaties voorkomen

Wat houdt de NEN 2767 Conditiemeting in?

NEN 2767 Conditiemeting | Doel & Uitleg

NEN2767 Conditiemetingen langs de Rijksweg

NEN2767 Conditiemetingen bij 4 tunnels