9 uitgangspunten van de NEN 3140 deel 2

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2

Deel dit bericht

De NEN 3140 is de norm voor elektrotechnische veiligheid van laagspanningsinstallaties. Maar wat zijn de uitgangspunten van de NEN 3140? En waar wordt tijdens een NEN 3140 inspectie dus op gelet? Daar leest u hier meer over.

NEN 3140 in het kort

In de NEN 3140 worden de algemene eisen voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen beschreven. Dit omvat het gebruik van elektrische installaties en arbeidsmiddelen bij de arbeid, de onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties.

Tijdens een NEN 3140 inspectie wordt getoetst of een elektrische installatie voldoet aan de gestelde eisen. Het is verplicht te voldoen aan de eisen zoals deze staan beschreven in de NEN 3140. Dit staat beschreven in de Arbowetgeving.

Meer weten? Bekijk dan ons artikel Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

De 9 uitgangspunten van de NEN 3140

De NEN 3140 norm beschrijft 9 uitgangspunten van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen:

 1. Veilige bedrijfsvoering
 2. Personeel
 3. Organisatie
 4. Communicatie
 5. Werkplek
 6. Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 7. Tekeningen en documenten
 8. Waarschuwingsborden
 9. Voorzieningen voor noodsituaties

In dit artikel gaan we dieper in op punt 5 tot en met 9. Dit artikel is onderdeel van een serie. Deel 1 van de serie gemist? Bekijk dan hier 9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1.

5. Werkplek

Een werkplek bij een elektrische installatie moet duidelijk bepaald zijn. Waar nodig kan de werkplek worden gemarkeerd. Een werkplek bij een elektrische installatie moet in ieder geval beschikken over:

 • Genoeg ruimte om te kunnen werken
 • Voldoende toegang
 • Goede verlichting
 • Vluchtwegen, vrij van obstakels of brandbaar materiaal

Om ongevallen te voorkomen moeten voorzorgsmaatregelen zijn getroffen voor mogelijke gevaren rondom de werkplek. In principe geldt dat een werkgever de veiligheid op de werkplek moet waarborgen.

De aansprakelijkheid van de werkgever voor schade ontstaan door bedrijfsongevallen wordt door de rechter snel aangenomen. De bewijslast ligt dan bij de werkgever. De werkgever moet bewijzen dat hij niet aansprakelijk is, omdat hij de vereiste veiligheidsvoorschriften heeft nageleefd of omdat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

6. Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen

Voor alle gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen moet duidelijk zijn waarvoor ze gebruikt dienen te worden en hoe dit moet gebeuren. Hiervoor moet een Nederlandse gebruiksaanwijzing aanwezig zijn. Daarbij moeten de gereedschappen en middelen goed onderhouden en opgeborgen worden.

Voorbeelden van gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen zijn:

 • Spanningsaanwijzers en spanningsindicatoren
 • Helm
 • Veiligheidsbril
 • Isolerende handschoenen of laarzen
 • Sloten, opschriften en waarschuwingsborden

Alle gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen die gebruikt worden, moeten voldoen aan de Nederlandse, Europese en internationale normen. Denk hierbij aan specifieke NEN normen, de CE-markering en de Machinerichtlijn. Daarover leest u meer in deze artikelen:

7. Tekeningen en documenten

Informatie over elektrische installaties en arbeidsmiddelen moet te allen tijde beschikbaar en actueel zijn. Denk hierbij aan gebruiksaanwijzingen, schema’s, handleidingen, montage-instructies en tekeningen.

8. Waarschuwingsborden

Om gevaarlijke omstandigheden duidelijk te signaleren moeten – waar noodzakelijk – waarschuwingsborden worden geplaatst. Uiteraard moeten deze borden het gevaar duidelijk communiceren en moet deze voldoen aan alle geldende normen.

Afbeelding: Waarschuwingsbord elektrische spanning

9. Voorzieningen voor noodsituaties

Er moeten gepaste voorzieningen en maatregelen zijn voor noodsituaties. Hier moet de installatieverantwoordelijke voor zorgen. Zo moeten er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn die eerste hulp kunnen verlenen bij elektrische ongevallen.

Heeft u vragen over de NEN 3140? Neem gerust contact op.

We staan u graag bij met advies en inspecties om de veiligheid van uw elektrotechnische installaties te waarborgen.

A-Quin voert zelf geen herstel- of installatiewerkzaamheden uit. Hierdoor kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de inspecties en op onafhankelijk advies. Wij zijn SCIOS Scope 8 gecertificeerd en onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 3140 inspectie. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer weten over de NEN 3140?

Meer lezen over de NEN 3140? Bekijk dan ook eens deze artikelen:

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 1

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 2