9 uitgangspunten van de NEN 3140 deel 1

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1

Deel dit bericht

De NEN 3140 is de norm voor elektrotechnische veiligheid van laagspanningsinstallaties. Maar wat zijn de uitgangspunten van de NEN 3140? En waar wordt tijdens een NEN 3140 inspectie dus op gelet? Daar leest u hier meer over.

NEN 3140 in het kort

In de NEN 3140 worden de algemene eisen voor veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen beschreven. Dit omvat het gebruik van elektrische installaties en arbeidsmiddelen bij de arbeid, de onderhoud, de inspectie, het beheer en het werken aan of nabij elektrische installaties.

elektrotechnische keuring

Zoals de meeste normen is ook de NEN3140 keuring op zichzelf niet wettelijk verplicht. De norm geeft echter wel de meest praktische invulling aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de Arbowetgeving.

Meer weten? Bekijk dan ons artikel Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

De 9 uitgangspunten van de NEN 3140

De NEN 3140 norm beschrijft 9 uitgangspunten van veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen:

 1. Veilige bedrijfsvoering
 2. Personeel
 3. Organisatie
 4. Communicatie
 5. Werkplek
 6. Gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen
 7. Tekeningen en documenten
 8. Waarschuwingsborden
 9. Voorzieningen voor noodsituaties

In dit artikel gaan we dieper in op punt 1 tot en met 4. Dit artikel is onderdeel van een serie. Ook benieuwd naar deel 2? Die vindt u onderaan deze blog!

1. Veilige bedrijfsvoering

Het veiligheidsrisico van alle handelingen aan, met of rondom een elektrische installatie of arbeidsmiddel moet vooraf worden beoordeeld. Op basis van deze beoordeling moet worden beschreven hoe de bedrijfsvoering (veilig) moet worden uitgevoerd.

Voorbeeldrapportage inzien?

Benieuwd hoe een inspectierapport van onze specialisten eruit ziet? Vraag hier uw voorbeeldrapportage aan.

2. Personeel

Alle personen die betrokken zijn bij handelingen aan, met of rondom een elektrische installatie of arbeidsmiddel moeten dit veilig en verantwoord kunnen doen. Daarom moet personeel onder andere:

 • Over voldoende elektrotechnische kennis en ervaring beschikken
 • Op de hoogte zijn van risico’s, eisen, regels en bedrijfsvoorschriften
 • Zich houden aan eisen, regels en instructies
 • Kleding en persoonlijke beschermmiddelen dragen die geschikt zijn voor de omstandigheden

Bovendien moet er een installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon en voldoende onderricht persoon schriftelijk worden aangewezen. Deze rollen hebben allemaal eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Installatieverantwoordelijke & Werkverantwoordelijke

Installatie- en werkverantwoordelijken moeten ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau hebben door opleiding en/of ervaring. Zij kunnen onder andere verantwoordelijk zijn voor administratie, beheer en planning. Zij mogen werkzaamheden zelfstandig, zonder toezicht verrichten.

Vakbekwame personen

Vakbekwame personen moeten ten minste een lager elektrotechnisch niveau hebben door opleiding en/of niveau. In de meeste gevallen werkt de vakbekwame persoon zelfstandig, maar soms ook onder toezicht van een installatie- of werkverantwoordelijke.

Voldoende onderrichte personen

Voldoende onderrichte personen moeten – door instructie – in staat zijn om tijdens hun werkzaamheden elektrische gevaren te vermijden. Na instructie mag een voldoende onderricht persoon werkzaamheden uitvoeren zoals het vervangen van lampen of het resetten van beveiligingen.

3. Organisatie

Elke elektrische installatie en elk arbeidsmiddel moet onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke (IV) worden geplaatst. De IV kan intern worden aangewezen maar het IV-schap mag ook uitbesteed worden aan een derde partij. Hier leest u meer over de taken en verantwoordelijkheden van een IV en het uitbesteden van IV-schap.

De elektrische veiligheid bij alle werkzaamheden valt onder de verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke. De installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke mogen één en dezelfde persoon zijn.

Wanneer er meerdere elektrische installaties dicht bij elkaar staan, is het belangrijk dat installatieverantwoordelijken duidelijke afspraken maken. Zo moet bijvoorbeeld de toegang tot ruimtes met elektrisch gevaar aan regels gebonden zijn.

Afbeelding: NEN 3140 inspectiediagram

4. Communicatie

Communicatie gaat over alle wijzen waarop informatie wordt overgedragen aan personen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Mondeling
 • Schriftelijk
 • Visueel

Het is natuurlijk essentieel dat belangrijke informatie goed en duidelijk gecommuniceerd wordt. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van technische communicatiemiddelen zoals een telefoon of portofoon? Dan moet zeker zijn dat deze goed werken en er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Benieuwd naar deel 2 van dit artikel? Bekijk dan 9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2.

Heeft u vragen over de NEN 3140? Neem gerust contact op.

We staan u graag bij met advies en inspecties om de veiligheid van uw elektrotechnische installaties te waarborgen. Wij voeren zelf geen herstel- of installatiewerkzaamheden uit. Hierdoor kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de inspecties en op onafhankelijk advies.

Daarnaast is A-Quin SCIOS Scope 8 gecertificeerd en onze inspecteurs beschikken over specialistische kennis en ervaring betreft de NEN 3140 inspectie. In een persoonlijk gesprek maken we graag kennis en kijken we gezamenlijk hoe we u kunnen helpen.

Bel ons op 0184 – 41 07 12 of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meer weten over de NEN 3140?

Meer lezen over de NEN 3140? Bekijk dan ook eens deze artikelen:

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 1

9 uitgangspunten van de NEN 3140 | Deel 2

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 1

Veelvoorkomende gebreken bij NEN 3140 inspecties | Deel 2