Karin Coonen 4 maart 2020

Wat houdt de NEN 1010 inspectie in?

Er worden continue elektrotechnische installaties ontworpen, gebouwd en verbouwd. Een nieuwe of aangepaste installatie moet natuurlijk wel veilig zijn. Met de NEN 1010 inspectie voldoet een installatie aan de wetgeving rondom de (veilige) oplevering van elektrische installaties en apparaten.

Lees verder

Karin Coonen 19 februari 2020

Voldoet uw object aan het Bouwbesluit 2012?

Een bouwwerk moet voldoen aan de voorschriften die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit 2012. Dit is wettelijk verplicht. Voldoet uw object aan het Bouwbesluit? Lees er hier meer over.

Lees verder
Machine Veiligheid

Karin Coonen 5 februari 2020

Machinerichtlijn, RiBo en de RI&E

Wordt er binnen uw bedrijf met machines gewerkt? Dan heeft u te maken met de Machinerichtlijn gericht op de veiligheid van (het werken met) machines. Hiervoor kunt u een risicobeoordeling (RiBo) laten uitvoeren. Hierbij worden risico’s geïdentificeerd, geclassificeerd en worden maatregelen beschreven om de risico’s te beperken.

Lees verder
slagboom_brug

Karin Coonen 22 januari 2020

Wat houdt de NEN 3140 inspectie in?

Elektrische installaties zijn er in alle vormen en maten. Het is natuurlijk van groot belang dat het werken met deze installaties veilig gebeurt. De NEN 3140 volgen, is de beste manier om aan de relevante wet- en regelgeving rondom de veiligheid van elektrotechnische installaties en apparaten te voldoen.

Lees verder