Rails normen

Karin Coonen 4 december 2019

Normen – Hoe zit dat eigenlijk?

Veel bedrijven krijgen ermee te maken: normen en richtlijnen. Maar hoe komen normen eigenlijk tot stand? Wanneer voldoet uw organisatie aan zo’n norm? En is dat verplicht? In dit artikel leest u hoe dat zit.

Lees verder

Karin Coonen 18 november 2019

Brandrisico-inspectie NTA 8220: voorkomen is beter dan blussen

In Nederland is elektrisch materieel de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van brand. Omdat de hoeveelheid elektrisch materieel alleen maar toeneemt, neemt de vraag naar inzicht in brandrisico’s ook steeds verder toe. Hieruit is de richtlijn NTA 8220 ontstaan.

Lees verder

Sjors Boonen 2 augustus 2019

NEN 3140 inspectie Primagaz Zutphen

NEN3140 Primagaz Zutphen In opdracht van XTEC Besturings- en Elektrotechniek heeft A-Quin de NEN3140 inspectie uitgevoerd op het Primagaz depot te Zutphen om zodoende inzicht te verschaffen in de elektrische installatie(s). Dit met als doel de opdrachtgever/beheerder te helpen bij het in stand houden van een zo veilig mogelijke elektrische installatie binnen zijn bedrijf of…

Lees verder

Sjors Boonen 2 augustus 2019

NEN1010 inspectie Biologische uitbreiding RWZI Kampen

NEN1010 inspectie Biologische uitbreiding RWZI Kampen   Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO) heeft de biologische capaciteit van de RWZI in Kampen uitgebreid en geoptimaliseerd. De oude situatie had te maken met zware belastingen op de RWZI. Samen met de te verwachten toenamen van het influent is ervoor gekozen deze RWZI uit te breiden en te…

Lees verder