Weg

Nederland heeft een bijzonder dicht wegennetwerk. We hebben de grootste autosnelwegdichtheid van Europa. Daar komt ook nog eens bij dat het snelwegnet tot de drukst bereden wegennetten van de wereld hoort. In totaal telt ons land rond de 140.000 kilometer weg.

Uitdagingen in onderhoud en beheer

De hoeveelheid wegen en de drukte van het wegennetwerk brengt voor u als wegbeheerder of onderhoudsaannemer de nodige uitdagingen met zich mee. Efficiënt inspecteren en beheren van wegen is geen luxe, maar pure noodzaak.

Veiligheid centraal

Om de wegen en de kunstwerken daaromheen veilig te houden, zijn inspecties een belangrijk hulpmiddel. Door inspecties, zoals een NEN 2767 of NEN 3140, uit te voeren krijgt u een goed beeld van de conditie waarin wegen en objecten zich bevinden. Ook worden veiligheidsrisico’s in kaart gebracht.

Van overzicht naar inzicht

Een overzicht van de toestand van wegen, bruggen en lichtmasten is mooi. Maar echt waardevol wordt het wanneer het ook inzicht oplevert.

Onze inspecties geven dat inzicht, onder andere op financieel vlak. De toestand en risico’s van objecten stellen u in staat om onderhoudswerkzaamheden kostenefficiënt uit te voeren. Ook zijn toekomstige kosten beter in te schatten, wat helpt bij het gerichter opstellen van onderhoudsbudgetten.

Breed inzetbaar en flexibel

Vanwege de drukte op het wegennet en de behoefte aan kostenefficiënt beheer, weten we hoe belangrijk flexibiliteit is. We zijn dat, of het nu gaat om de tools en software voor registratie of om de uitvoering van inspecties. We beschikken over verschillende inspectievormen, zodat we optimaal aan uw wensen tegemoet kunnen komen.

Wij zijn A-Quin. We staan voor u klaar.

Meer informatie

Sjors Boonen
0184-410712
Stuur een e-mail


Bekijk de brochures

Ontvang een voorbeeldrapportage!

Ieder vraagstuk binnen deze discipline brengt een stukje maatwerk met zich mee. We beschikken over een aantal geanonimiseerde standaardrapportages, die we u op verzoek kunnen toesturen. Zo krijgt u een goed beeld van onze expertise en een duidelijk inzicht in hoe we rapporteren. Vul onderstaand uw gegevens in, dan nemen we contact op om te zien welke voorbeeldrapportage het beste aansluit bij uw vraagstuk.

Door A-Quin uitgevoerde inspecties

Weg inspectie

We hebben de ervaring, kennis en passie om iedere inspectie goed uit te voeren. Elk object is uniek. Daarom inspecteren we ieder object apart en om die reden is ook ieder rapport uniek.

Kiest u voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit? Dan kiest u A-Quin.

Meer informatie

Sjors Boonen
0184-410712
Stuur een e-mail

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie

Toestandsinspectie

Welke invloed hebben het dagelijks gebruik, veranderende gebruiksintensiteit en omgevingsfactoren op de door u beheerde (bewegende) objecten? Die vraag beantwoorden we door deze gerichte toets op het functioneren van uw object.

Meer over deze inspectie

Programmeringsinspectie

De programmeringsinspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om een object economisch rendabel in stand te houden. Een budgettering is op deze manier veel eenvoudiger te maken.

Meer over deze inspectie

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.

Meer over deze inspectie