SCIOS Scope 8 inspectie

Werken met elektrotechnische installaties brengt risico's met zich mee. Daarom dienen elektrotechnische installaties periodiek te worden geïnspecteerd om deze risico's in kaart te brengen en een veilige werkomgeving voor medewerkers te waarborgen.

Van infra en utiliteit tot tunnels en sportveldverlichting; elektrotechnische installaties zijn overal. Bij A-Quin voeren wij NEN 3140 inspecties uit volgens SCIOS scope 8. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap.

Waarschijnlijk moet u van uw verzekeraar deze inspectie doen. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een inspectie die voldoet aan de eisen die uw verzekeraar stelt!

Bel voor informatie 0184-410712 of
Vraag een offerte aan

Wat is SCIOS scope 8?

SCIOS scope 8 is een certificatieregeling, gebaseerd op NEN 3140, die de kwaliteit van inspectiebureaus waarborgt. SCIOS scope 8 beschrijft technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties.

Gecertificeerde bedrijven werken volgens een uniforme inspectie- en rapportagestandaard. Alle inspecteurs binnen A-Quin zijn gecertificeerd volgens SCIOS scope 8 en leggen eens per 18 maanden opnieuw een praktijktoets af om vakmanschap te kunnen (blijven) garanderen.

Langs de weg, op het water of op het sportveld! Neem contact met ons op voor uw inspectie op uw specifieke locatie.

SCIOS Scope 8 & NEN 3140

De SCIOS inspectie volgens scope 8 is gebaseerd op NEN 3140. De richtlijnen zoals beschreven in de NEN 3140 norm richten zich op de veiligheid van (het werken met) elektrotechnische installaties. Hier vindt u meer over de NEN3140 inspectie. NEN 3140 inspecties dienen te worden uitgevoerd door een vakbekwame inspecteur, gecertificeerd volgens SCIOS scope 8.

Waarom een SCIOS scope 8 inspectie?

Wat levert de SCIOS scope 8 inspectie u op? Allereerst levert de SCIOS scope 8 inspectie, gebaseerd op NEN 3140, duidelijkheid op. U krijgt (beter) inzicht in de onderhoudsstaat, veiligheid en risico’s van uw elektrotechnische installatie(s). Deze inzichten stellen u als installatieverantwoordelijke in staat om te handelen naar de uitkomsten. En mocht er dan toch iets gebeuren? Dan kunt u in ieder geval laten zien dat u door tijdig uitgevoerde inspecties uw verantwoordelijkheid hebt genomen.

Impact van een SCIOS scope 8 inspectie

Bij het inspecteren van elektrotechnische installaties die een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld een productieproces, komt er meer kijken dan alleen de inspectie. Onze inspecteurs stellen graag een plan van aanpak met u op. Met een gedegen plan en een goede voorbereiding maken we de impact van de SCIOS scope 8 inspectie zo klein mogelijk.

Meer weten over de SCIOS Scope 8 inspectie?

Onze adviseurs vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt ze bereiken op 0184-410712 of laat uw vraag achter via het contactformulier.

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Door A-Quin uitgevoerde inspecties