Rail

Het Nederlandse spoorwegennet is één van de drukste netten ter wereld. In dat ‘lijstje’ moet Nederland alleen Japan en Zwitserland voor laten gaan. Het spoor is van groot belang wanneer het gaat om de verbinding mensen, steden en bedrijven.

Spoorinspecties: De uitdaging

Het veilig en toegankelijk houden van het spoor is de belangrijkste taak van een spoorwegbeheerder. Het belang van het spoorwegennet in combinatie met de drukte ervan zorgen voor een flinke uitdaging.

Inspecties: de start van toekomstbestendigheid

Inspecties spelen een belangrijke rol in de toekomstbestendigheid van het spoorwegennet. We helpen u graag door het uitvoeren van inspecties aan wissels, onderliggende en dragende kunstwerken en bijvoorbeeld inspecties op vloeistofdichtheid van vloeren op tankplaatsen en rangeerterreinen.

Met gericht technische inspecties kunnen we u ook helpen om het functioneren van objecten en kunstwerken te beoordelen of een schade onderzoek uit te voeren.

Inzicht en advies

Door het uitvoeren van inspecties ontstaat inzicht. Belangrijk inzicht waarmee de kostenefficiëntie van het beheer en budgettaire planning verbeterd kunnen worden. Zo ondersteunen inspecties bij het bepalen van de resterende levensduur en het optimaal afstemmen van het te volgen onderhoudsregime.

Pro in Rails

We zijn goed thuis in de wereld van het spoor. Niet alleen hebben we veel ervaring in inspecties die spoor gerelateerd zijn, ook beschikken we over een brede ervaring in de wereld van beweegbare bruggen en elektrotechnische installaties.

We gaan graag met u in gesprek, zodat we samen een bij u passende aanpak kunnen bepalen!

Meer informatie

Olivier Dolk
0184-410712
Stuur een e-mail


Bekijk de brochures

Ontvang een voorbeeldrapportage!

Ieder vraagstuk binnen deze discipline brengt een stukje maatwerk met zich mee. We beschikken over een aantal geanonimiseerde standaardrapportages, die we u op verzoek kunnen toesturen. Zo krijgt u een goed beeld van onze expertise en een duidelijk inzicht in hoe we rapporteren. Vul onderstaand uw gegevens in, dan nemen we contact op om te zien welke voorbeeldrapportage het beste aansluit bij uw vraagstuk.

Door A-Quin uitgevoerde inspecties

Rail inspectie

We hebben de ervaring, kennis en passie om iedere inspectie goed uit te voeren. Elk object is uniek. Daarom inspecteren we ieder object apart en om die reden is ook ieder rapport uniek.

Kiest u voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit? Dan kiest u A-Quin.

Meer informatie

Olivier Dolk
0184-410712
Stuur een e-mail

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie

NEN 6787 Inspectie

Met de toenemende verkeersdrukte over weg en water, wordt de veiligheid van beweegbare bruggen steeds belangrijker: zowel voor de (weg)gebruiker als voor het onderhoudspersoneel. Als beheerder doet u er daarom goed aan de bruggen onder uw beheer periodiek te laten inspecteren zodat de veiligheid altijd gegarandeerd is.

Meer over deze inspectie

Toestandsinspectie

Welke invloed hebben het dagelijks gebruik, veranderende gebruiksintensiteit en omgevingsfactoren op de door u beheerde (bewegende) objecten? Die vraag beantwoorden we door deze gerichte toets op het functioneren van uw object.

Meer over deze inspectie

Programmeringsinspectie

De programmeringsinspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om een object economisch rendabel in stand te houden. Een budgettering is op deze manier veel eenvoudiger te maken.

Meer over deze inspectie