NTA 8220 volgens SCIOS Scope 10

Elektrisch materieel is de belangrijkste veroorzaker van brand. Daarom is het verstandig (en soms zelfs verplicht) elektrotechnische installaties te inspecteren volgens de beoordelingsmethode NTA 8220. De inspectie richt zich specifiek op het in kaart brengen van het brandrisico van elektrische installaties.

Waarschijnlijk moet u van uw verzekeraar deze inspectie doen. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een inspectie die voldoet aan de eisen die uw verzekeraar stelt!

Bel voor informatie 0184-410712 of
Vraag een offerte aan

Wat houdt een NTA 8220 inspectie in?

Een NTA 8220 inspectie brengt brandrisico’s van elektrische installaties in beeld. Uiteindelijk is het doel natuurlijk om de kans op brand door elektrisch materieel te verkleinen. Deze ‘Nederlands Technische Afspraak’ omschrijft welke visuele beoordelingen en metingen uitgevoerd moeten worden. Deze beoordelingsmethode is nog relatief nieuw; de eerste versie deed begin 2018 zijn intrede. Het uitgangspunt is dat de NTA 8220 de komende jaren wordt doorontwikkeld tot de norm NEN 8220.

NTA 8220: (niet) verplicht?

Er geldt geen wettelijke verplichting voor het uitvoeren van een brandrisico-inspectie volgens de NTA 8220. Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele verplichting geldt. Steeds vaker stellen verzekeraars een NTA 8220 inspectie als voorwaarde voor brandverzekeringen. Ook kan het een voorwaarde zijn in zakelijke overeenkomsten zoals een VVE-reglement of een (ver)huurcontract. Als aanvullende voorwaarde wordt daarbij vaak gesteld dat de inspectie uitgevoerd dient te worden door een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf.

SCIOS Scope 10 gecertificeerd

A-Quin is SCIOS Scope 10 gecertificeerd. Deze certificering is uw garantie voor kwaliteit. Het biedt u de zekerheid dat de beoordeling van brandrisico volgens de NTA 8220 wordt uitgevoerd, door een vakbekwame en gecertificeerde inspecteur.

We gaan graag een stapje verder!

Met de NTA 8220 inspectie, worden brandrisico’s in kaart gebracht. We kunnen u aanvullend hierop ook bijstaan met advies over hoe u deze risico’s vermindert. Voorkomen is immers beter dan blussen!

Kennismaken?

We gaan graag met u in gesprek! Maak een afspraak met een van onze experts via 0184-410712, dan bespreken we de mogelijkheden.

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Door A-Quin uitgevoerde inspecties