NEN2767 Conditiemetingen

Een conditiemeting volgens de NEN 2767 norm, maakt het mogelijk om visuele inspecties op een uniforme manier te rapporteren. De NEN 2767 conditiemeting geeft antwoord op de vraag in welke toestand een object of installatie zich bevindt.

NEN 2767 conditiemeting: een ideale start

De NEN 2767 conditiemeting is een vrij brede inspectie die inzicht geeft in de staat van een object of installatie. Het gaat hierbij om een visuele inspectie. Vanwege de breedte van de inspectie en de uniforme conditiescores, zien we steeds vaker dat conditiemetingen jaarlijks worden uitgevoerd door onze klanten – al dan niet vanuit opgelegde contractuele verplichtingen.

Niet alleen geeft een NEN 2767 inspectie een goed beeld van de algehele staat van objecten en installaties. Juist omdat het een relatief brede en generieke inspectie is, brengt de conditiemeting soms elementen aan het licht die meer in detail geïnspecteerd dienen te worden.

Flexibel in NEN 2767 inspectie

Zijn er specifieke onderdelen van een object of installatie waar u extra aandacht op wilt vestigen? Bijvoorbeeld wanneer u twijfelt over de toestand van het object of het functioneren van de installatie? Geef dit dan vooral aan. We kunnen de inspectie inhoudelijk aanpassen op basis van uw wensen.

Uniforme rapportagestandaard

Bij het doen van een conditiemeting volgens de NEN 2767 richtlijn, ontvangt u een rapportage waarin een uniforme rapportagestandaard wordt gehanteerd. De beoordelingspunten worden op een 6-puntsschaal gerapporteerd. Het beoordelingscijfer 1 betekent dat de conditie uitstekend is, het cijfer 6 staat voor een zeer slechte conditie.

Dit levert een NEN 2767 inspectie op

De conditiemeting geeft u een globaal beeld van de staat van onderhoud waarin de geïnspecteerde objecten verkeren. Het levert u als beheerder de nodige input op wanneer het gaat om onderhoudsplanning, het agenderen van preventief of correctief onderhoud en schadeherstel. Ook helpt het u richting te geven aan de onderhoudsbudgetten voor een langere termijn.

Op basis van de uitkomsten uit de conditiemeting, denken we graag met u mee over een vervolg. Zo kan het zijn dat meer specifieke en gerichtere inspecties wenselijk zijn, of kunnen we u wellicht ontzorgen op het gebied van een stukje beheer en onderhoud.

Betrokkenheid commissie NEN 2767

Sinds het ontstaan van de NEN 2767 norm, zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van deze richtlijn. We zijn dus niet alleen uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van de richtlijn, maar zijn ook op de hoogte van op handen zijnde veranderingen. Onze kennis, is uw voorsprong.

Meer informatie

Olivier Dolk
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Bekijk de brochures

Ontvang een voorbeeldrapportage!

Bent u benieuwd naar of een NEN 2767 conditiemeting iets voor u is? Maar wilt u het liefst eerst even een voorbeeld zien van zo’n rapportage? Vraag dan hieronder een geanonimiseerde voorbeeldrapportage aan!

Door A-Quin uitgevoerde inspecties