NEN 3140 Inspectie

Elektrotechnische installaties zijn overal om ons heen: in fabrieken en kantoren, maar ook in tunnels, op wegen en in aquaducten! Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Daarom is de NEN 3140 norm ontwikkeld, gericht op laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning.

Beheert u ook elektrische hoogspanningsinstallaties? Bekijk dan ook de informatie over de NEN 3840 inspecties.

Waarschijnlijk moet u van uw verzekeraar deze inspectie doen. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een inspectie die voldoet aan de eisen die uw verzekeraar stelt!

Bel voor informatie 0184-410712 of
Vraag een offerte aan

Verschillende rollen en verantwoordelijkheden

Een veilige werkplek is een verplichting die voortvloeit vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit. Hoewel ook medewerkers veilig moeten werken, dient een werkgever aantoonbaar te maken dat er alles aan is gedaan om dat mogelijk te maken. Een onderdeel van dat veilige werken is het bepalen van keuringstermijnen en zorgen dat inspecties op daarbinnen worden uitgevoerd. Dit is een taak en verantwoordelijkheid van de beheerder. Binnen de NEN 3140 norm wordt dit de installatieverantwoordelijke genoemd.

NEN 3140 inspecties uit laten voeren?

Het uitvoeren van een NEN 3140 inspectie dient te gebeuren door een vakbekwaam persoon. Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de elektrotechnische installatie onder dezelfde omstandigheden functioneert als waarvoor deze is ontworpen. Ook wordt gekeken naar de mate waarin de installatie voldoet aan de normen die bij de bouw van de installatie golden. Uiteraard worden ook waargenomen gebreken vastgelegd. Het eindresultaat is een inspectierapport, waarbij de veiligheid van de installatie wordt beoordeeld.

Impact van een NEN 3140 inspectie

Zeker bij elektrotechnische installaties die een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld een productieproces, komt er bij een inspectie meer kijken dan alleen… de inspectie. Onze specialisten stellen graag met u een plan van aanpak op. Door een goede voorbereiding, wordt de impact van de NEN 3140 inspectie zo klein mogelijk gemaakt.

Gecertificeerd en onafhankelijk

We zijn een onafhankelijk inspectie- en adviesbureau met meer dan 10 jaar ervaring. Omdat naast onafhankelijkheid ook kwaliteit hoog in het vaandel staat, beschikken we over de SCIOS scope 8 certificering. Voor het behalen van deze certificering, moeten we aan strenge eisen voldoen. Niet alleen worden we als bedrijf gecertificeerd, ook onze inspecteurs ondergaan iedere 18 maanden een praktijkcertificering! Zo is de kwaliteit optimaal gegarandeerd.

Wat levert een NEN 3140 inspectie op?

Om te beginnen levert een NEN 3140 inspectie duidelijkheid op. Duidelijkheid over de onderhoudsstaat en de veiligheid van uw elektrotechnische installaties. Ook worden risico’s die bijvoorbeeld ontstaan door veroudering van de installatie inzichtelijk. Deze inzichten stellen u als installatieverantwoordelijke in staat om te handelen naar de uitkomsten. En mocht er dan toch iets gebeuren? Dan kunt u in ieder geval laten zien dat u door tijdig uitgevoerde inspecties uw verantwoordelijkheid hebt genomen.

Meer weten over de NEN 3140 inspecties?

Onze adviseurs vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt ze bereiken op 0184-410712 of laat uw vraag achter via het contactformulier.

Hieronder vindt u ook nog enkele voorbeelden van eerder uitgevoerde inspecties.

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Ontvang een voorbeeldrapportage!

Wilt u voordat u voor ons kiest eerst eens een voorbeeldrapportage van een NEN 3140 inspectie zien? Dat kunnen we ons goed voorstellen. We hebben geanonimiseerde voorbeeldrapportages, zodat u een goed beeld krijgt van de informatie er in een NEN 3140 rapportage staat. Vul hieronder uw gegevens in en vraag de rapportage aan!

Door A-Quin uitgevoerde inspecties