NEN 1010 Inspectie

Wanneer een elektrotechnische installatie is aangelegd, of ingrijpend is aangepast, komt de NEN 1010 norm om de hoek kijken. De NEN 1010 norm richt zich op de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

Waarschijnlijk moet u van uw verzekeraar deze inspectie doen. Wij helpen u graag met het uitvoeren van een inspectie die voldoet aan de eisen die uw verzekeraar stelt!

Bel voor informatie 0184-410712 of
Vraag een offerte aan

Wat is de NEN 1010 inspectie?

De NEN 1010 inspectie is een opleverinspectie. Bij oplevering van nieuwe elektrotechnische installaties of bij ingrijpende veranderingen aan dergelijke installaties voeren we de NEN 1010 opleverinspectie uit. De inspectie is erop gericht om te zorgen dat de elektrotechnische laagspanningsinstallatie op een veilige manier in gebruik wordt genomen. Belangrijke pijlers van de NEN 1010 norm zijn het voorkomen van risico’s op brand en elektrische schokken.

NEN 1010 inspectie verplicht?

Het toepassen van de NEN 1010 is niet verplicht, het toezien op de veiligheid van elektrotechnische installaties is dat echter wel. Vanuit o.a. het bouwbesluit wordt de aanbeveling gedaan om de NEN 1010 norm te volgen.

Hoewel een NEN 1010 inspectie geen wettelijke plicht is, is het wel een verplichting om aan te tonen dat een gelijkwaardig niveau aan veiligheid wordt bereikt. Het volgen van de NEN 1010 norm voorkomt discussie achteraf. Daarnaast verkleint het de kans om risico-elementen over het hoofd te zien.

Verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140 inspectie

Voor elektrotechnische installaties met een laagspanning tot 1000 volt (wisselstroom) of 1500 volt (gelijkstroom) kennen we ook de NEN 3140 norm. Deze is echter gericht op het periodiek controleren van de veiligheid. De NEN 1010 norm richt zich specifiek op oplevering en ingebruikname van installaties. De NEN 1010 norm wordt over het algemeen gezien als wat ‘strenger’ dan de NEN 3140.

Onafhankelijke inspectie

Als inspectie- en adviesbureau zijn we onafhankelijk. Daarom worden we ook regelmatig ingeschakeld door aannemers en installateurs van elektrotechnische installaties, om NEN 1010 keuringen uit te voeren. Regelmatig doen deze organisaties zelf vast een ‘voor-keuring’ om eventuele opleverpunten in orde te maken, voor de uiteindelijke NEN 1010 inspectie die wij uitvoeren. Zo zorgen we samen voor een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke opleverinspectie!

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Ontvang een voorbeeldrapportage!

Bent u benieuwd naar de rapportage die we vertrekken bij een NEN 1010 inspectie? Vraag dan een geanonimiseerde voorbeeldrapportage aan. Dan heeft u ook meteen inzicht in mogelijke uitkomsten van de NEN 1010 inspectie!

Door A-Quin uitgevoerde inspecties