Industrie

Stilstand is achteruitgang. Bijna nergens is dit zo duidelijk merkbaar als binnen industriële omgevingen. Een productielijn of proces welke stil ligt, leidt vaak tot flinke faalkosten. In het gunstigste geval gaat het alleen om de productieploeg die een tijdje stil ligt, maar vaker zien we situaties dat het opnieuw opstarten van processen ook nog de nodige aanlooptijd en middelen kost.

Stilstand voorkomen door inspecties

Inspecties uitvoeren aan bedrijfskritische objecten en installaties is een goede start om stilstand te voorkomen. Door het in kaart brengen van risico’s en de huidige conditie komen huidige en toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan het licht. Door vanuit de inspectieresultaten preventief onderhoud uit te voeren, voorkomt u onnodige downtime van uw machines, processen en mensen.

Meest voorkomende inspecties

Iedere klant en iedere situatie is anders. Toch zijn er een aantal inspecties die eigenlijk voor iedereen verstandig en interessant zijn om uit te voeren. Een belangrijk inspectie binnen de industrie is de NEN 3140 inspectie. Deze norm inspecteert of er veilig gewerkt kan worden met elektrotechnische installaties en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Wanneer machines worden aangelegd of een belangrijke wijziging ondergaan, dient een NEN 1010 opleverinspectie te worden uitgevoerd.

Iets minder bekend binnen industriële omgevingen, maar zeker wel verstandig om uit te voeren, is de NEN 2767 conditiemeting. Vanuit deze inspectie wordt de staat van objecten of installaties in kaart gebracht, wat een breder beeld geeft van de staat van objecten en installaties.

Gericht technische inspecties

Binnen industriële omgevingen komen we veel maatwerk objecten en installaties tegen. Deze objecten vragen om een gerichte aanpak en inspectie. Speciaal hiervoor kunnen we een gericht technische inspectie uitvoeren die u inzicht geeft bij specifieke vraagstukken. Voorbeelden van gericht technische inspecties zijn: controle op roestvorming, inspectie op wanddiktes en de veiligheid van bordessen.

Stilstand voorkomen en onderhoud voorspelbaar maken

Inspecties zijn een onmisbare tool voor maintenance engineers en assetmanagers. Door de uitkomsten kan onnodige stilstand van processen of uitval van installaties worden voorkomen. Wat zou dat betekenen voor uw bedrijf?

Er is echter nog een groot voordeel. Inspectieresultaten geven ook inzicht in toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Door slim werkzaamheden te combineren en preventief uit te voeren, wordt het onderhoud kostenefficiënter en kunnen onderhoudsbudgetten beter worden ingeschat. Ook kan het waardevolle informatie opleveren om het optimale vervangingsmoment van bijvoorbeeld machines te bepalen.

Hoe kunnen we u helpen?

We maken graag een keer kennis. Op basis van uw vragen en behoefte, kunnen samen bepalen welke aanpak het best bij uw situatie past!

Voorbeeldrapportage aanvragen

Meer informatie

Henk Verhagen
0184-410712
Stuur een e-mail


Bekijk de brochures

Ontvang een voorbeeldrapportage!

Ieder vraagstuk binnen deze discipline brengt een stukje maatwerk met zich mee. We beschikken over een aantal geanonimiseerde standaardrapportages, die we u op verzoek kunnen toesturen. Zo krijgt u een goed beeld van onze expertise en een duidelijk inzicht in hoe we rapporteren. Vul onderstaand uw gegevens in, dan nemen we contact op om te zien welke voorbeeldrapportage het beste aansluit bij uw vraagstuk.

Door A-Quin uitgevoerde inspecties

Industrie inspectie

We hebben de ervaring, kennis en passie om iedere inspectie goed uit te voeren. Elk object is uniek. Daarom inspecteren we ieder object apart en om die reden is ook ieder rapport uniek.

Kiest u voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit? Dan kiest u A-Quin.

Meer informatie

Henk Verhagen
0184-410712
Stuur een e-mail

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.

Meer over deze inspectie

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie

Power Quality Inspectie NEN-EN 50160

We zijn steeds meer afhankelijk van energie. Slechte energiekwaliteit kost in de EU miljarden per jaar. Door een Power Quality inspectie krijgt u inzicht in hoe uw elektriciteitsnet ervoor staat.

Meer over deze inspectie

NEN 3840 Inspectie

Wat zijn de risico’s van uw elektrotechnische hoogspanningsinstallaties? Een NEN 3840 inspectie geeft u een antwoord op deze vraag. We brengen de risico’s in kaart en verwerken dit in een heldere rapportage conform de NEN 3840 norm.

Meer over deze inspectie

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie