Gebouwen

Grote gebouwen zijn overal. Vaak hebben deze gebouwen ook nog een openbare of publieke functie. De veiligheid van dergelijke gebouwen is van cruciaal belang. Goed beheer en onderhoud zijn belangrijke randvoorwaarden om gebouwen als ziekenhuizen, parkeergarages, kantoorgebouwen etc. veilig te houden.

Veiligheid begint met inspectie

Een goed inspectiebeleid kan veel ellende voorkomen. Zo kan de kans op brand vanwege een onveilige elektrotechnische installatie worden geminimaliseerd en tonen gebeurtenissen uit het verleden de noodzaak aan van constructieve veiligheidsinspecties zoals bijvoorbeeld balkons en parkeergarages.

Input voor MJOP

De inspecties, zoals een NEN 3140 of NEN 2767 inspectie, geven niet alleen inzicht in de staat objecten en installaties. Ze geven ook inzicht in toekomstige risico’s en onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Het uitvoeren van inspecties helpt u dus ook om gebouwen en installaties kostenefficiënt te onderhouden en een gerichte onderhoudsbegroting op te stellen binnen een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

Advies in gebouwbeheer en assetmanagement

Steeds vaker leidt een inspectie tot de vraag: “En nu?”. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. We nemen graag een adviserende rol in bij vraagstukken binnen thema’s als assetmanagement en project- en contractmanagement.

Aanpak op maat

Ieder vraagstuk is anders. We laten onze inspecties en adviesdiensten graag aansluiten bij uw behoefte. Dat begint wat ons betreft met een goed en open gesprek. Op basis van uw uitdagingen en vragen bepalen we samen de aanpak.

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712
Stuur een e-mail


Bekijk de brochures

Ontvang een voorbeeldrapportage!

Ieder vraagstuk binnen deze discipline brengt een stukje maatwerk met zich mee. We beschikken over een aantal geanonimiseerde standaardrapportages, die we u op verzoek kunnen toesturen. Zo krijgt u een goed beeld van onze expertise en een duidelijk inzicht in hoe we rapporteren. Vul onderstaand uw gegevens in, dan nemen we contact op om te zien welke voorbeeldrapportage het beste aansluit bij uw vraagstuk.

Door A-Quin uitgevoerde inspecties

Gebouwen inspectie

We hebben de ervaring, kennis en passie om iedere inspectie goed uit te voeren. Elk object is uniek. Daarom inspecteren we ieder object apart en om die reden is ook ieder rapport uniek.

Kiest u voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en professionaliteit? Dan kiest u A-Quin.

Meer informatie

Wim van Teffelen
0184-410712
Stuur een e-mail

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Meer over deze inspectie

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Meer over deze inspectie

NEN 3840 Inspectie

Wat zijn de risico’s van uw elektrotechnische hoogspanningsinstallaties? Een NEN 3840 inspectie geeft u een antwoord op deze vraag. We brengen de risico’s in kaart en verwerken dit in een heldere rapportage conform de NEN 3840 norm.

Meer over deze inspectie

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.

Meer over deze inspectie

Power Quality Inspectie NEN-EN 50160

We zijn steeds meer afhankelijk van energie. Slechte energiekwaliteit kost in de EU miljarden per jaar. Door een Power Quality inspectie krijgt u inzicht in hoe uw elektriciteitsnet ervoor staat.

Meer over deze inspectie