CUR117 inspectie

Als opdrachtgever en/of beheerder wilt u inzicht hebben in de staat van uw kunstwerk. Met het periodiek inspecteren volgens de CUR117 krijgt u relevante informatie in handen voor het efficiënt beheren van uw areaal en voor het bepalen van een goede onderhoudsstrategie. Onderzoeken volgens CUR117 geven antwoord op de volgende vragen:

 • Welke gebreken hebben mijn kunstwerken op dit moment nu precies? CUR117-onderzoeken, gericht op inzicht in gebreken en schades, geven u hierop antwoord.
 • Wat moet ik aan schades laten repareren en wanneer? CUR117 onderzoeken, gericht op herstelmaatregelen, geven u hierop antwoord.
 • Wat zijn de huidige risico’s die het gebrek veroorzaken? CUR117 onderzoeken, gericht op risicoanalyses, geven u hierop antwoord.
 • Wat kost het om gebreken te herstellen zodat het kunstwerk veilig en betrouwbaar gehouden wordt? CUR117 onderzoeken, gericht op kostenraming, geven u antwoord hierop.

Inspectie volgens CUR117

Als opdrachtgever en/of  beheerder kunt u dus verschillende doelen hebben met het laten uitvoeren van inspecties c.q. onderzoeken. Soms is het voor u voldoende om inzicht te hebben in schades en gebreken. In andere situaties is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de risico’s, herstelmaatregelen, kosten en aan een planning zodat een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) kan worden opgesteld. Afhankelijk van uw behoefte verwacht u dan ook een andere aanpak van inspecties en onderzoeken.

CUR 117 omschrijft procedures, regels, nadere onderzoeken en adviezen voor beheer en onderhoud. Aan de hand van CUR 117 volgen onze inspecteurs en/of adviseurs de uniforme methodiek die eigen is aan de CUR 117 en welke gebaseerd is op de volgende vier modules:

(A) Activiteiten die iets vertellen over gebruiksvriendelijkheid: schouwen;

(B) Activiteiten die iets vertellen over de huidige toestand: inventariseren, toestandsinspecties, contractuele voor- en eindopnames & het geven van hersteladvies;

(C) Activiteiten die iets vertellen over de toekomst: risicoanalyses, meerjarenonderhoudsplanning en budgetramingen, constructieve beschouwingen & analyses over restlevensduur;

(D) Activiteiten die iets vertellen over een aanvullende informatiebehoefte: onderzoek materiaaleigenschappen, een verfijnde financiële onderbouwing, verificatieberekeningen en verdere monitoring.

A-Quin beschikt over een team van civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische inspecteurs/adviseurs welke ervaren en kundig zijn met de hierboven vermelde activiteiten. Wij kunnen dus mee bewegen in uw behoefte en kunnen zo, afhankelijk van uw wensen, met verschillende combinaties, conform CUR117, de staat van uw kunstwerken bepalen. Vervolgens worden deze activiteiten/modules in CUR117 weer verder onderverdeeld. Op verschillend niveau kan zo de staat van uw kunstwerk worden bepaald, afhankelijk van de door u gekozen combinatie.

Een veel voorkomende combinatie is bijvoorbeeld:

 • Toestandsinspectie (B2);
 • Hersteladvies(B5);
 • Risicoanalyse (C1);
 • Meerjarenonderhoudsplanning en -budgetraming (C2).

Hieronder worden deze gekozen modules nader toegelicht:

CUR117-B2 Toestandsinspectie

Met deze toestandsinspectie wordt de huidige toestand van uw areaal in beeld gebracht middels een inspectie. De gevonden gebreken worden structureel gerapporteerd. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de decompositie en methode op basis van de norm NEN2767 (conditiemeting). Hierdoor worden alle inspecties op dezelfde manier opgebouwd en gerapporteerd. Resultaat is een overzichtelijk geheel van alle aanwezige gebreken en schades binnen uw areaal.

CUR117-B5 Hersteladvies

Wanneer u de herstelmaatregelen betreffende schades en gebreken in uw areaal inzichtelijk wilt hebben, krijgt u met CUR117-module B5 hersteladvies relevante informatie hierover in handen. Op basis van beschikbare informatie en bevindingen uit de “B2 Toestandsinspecties”, kunnen wij goed onderbouwde adviezen geven over de te nemen herstelmaatregelen in module B5. Zo wordt output van de ene module/activiteit, input voor een andere module binnen CUR117.

   

CUR117-C1 Risicoanalyse

Per gevonden gebrek wordt een analyse gedaan naar de risico’s van deze gebreken en wat zij voor gevolgen kunnen hebben. Deze risico’s worden gecategoriseerd aan de hand van de door u gekozen methodiek. Inspecteurs en adviseurs van A-Quin hebben ruime ervaring met het opstellen van risicoanalyses en zijn u graag van dienst met het kiezen van de juiste methodiek.

CUR117-C2 Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming

De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wordt veel gevraagd om budgetten voor de komende 5 tot 30 jaar te bepalen. Deze activiteit, beschreven in module C2, geeft hier invulling aan door voorgestelde onderhouds- en vervangingsmaatregelen in de tijd te plannen en de daarbij behorende kosten te bepalen en vast te leggen op basis van de voorgaande activiteiten beschreven in modules B2, B5 en C1, welke deze activiteit ondersteunen.

CUR117 en daarna

Wanneer bovenstaande activiteiten zijn afgerond, is het voor u als beheerder mogelijk om het beheersplan te updaten zodat de geadviseerde maatregelen kunnen worden geprogrammeerd. Wanneer blijkt dat nadere onderzoeken naar bepaalde schadeoorzaken nodig zijn, kan A-Quin hierin faciliteren. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • tandwielkast inspecties;
 • lager inspecties;
 • stroommetingen;
 • beton onderzoek;
 • duikinspecties;
 • trillingsmetingen.

Meer weten over de CUR117 inspecties?

     

Olivier Dolk                                                    Barend de Waal Malefijt

Onze adviseurs vertellen u graag over de mogelijkheden. U kunt ze bereiken op 0184-410712 of laat uw vraag achter via het contactformulier

Voorbeeldrapportage aanvragen

Meer informatie

Barend de Waal Malefijt
0184 – 41 07 12

 • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

 • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Ontvang een voorbeeldrapportage!

Ieder vraagstuk binnen deze discipline brengt een stukje maatwerk met zich mee. We beschikken over een aantal geanonimiseerde standaardrapportages, die we u op verzoek kunnen toesturen. Zo krijgt u een goed beeld van onze expertise en een duidelijk inzicht in hoe we rapporteren. Vul onderstaand uw gegevens in, dan nemen we contact op om te zien welke voorbeeldrapportage het beste aansluit bij uw vraagstuk.

Door A-Quin uitgevoerde inspecties