Weg

Ons drukke wegennet, maakt onderhoud en veiligheid uitdagend. Intelligent en kostenefficiënt beheer zijn geen luxe maar noodzaak. Onze inspecties helpen u om de conditie en risico’s in kaart te brengen.

Water

We voeren onze inspecties zowel boven als onder de waterlijn uit. Van brug tot sluis, van aquaduct tot gemaal: onze inspecties geven u inzicht in de conditie van uw object en de veiligheidsrisico’s op korte en langere termijn.

Rail

Het is uw taak om te zorgen voor een veilig en toegankelijk spoorwegennet. Toekomstbestendigheid speelt daarin een grote rol. Onze inspecties staan aan de basis van een optimaal onderhoudsregime.

Gebouwen

Bij het goed onderhouden van grote gebouwen komt veel kijken. We helpen u graag het onderhoud voorspelbaar te maken en uw gebouw(en) veilig te houden. Hoe? Met een aanpak op maat.

Industrie

Bijna nergens zijn de financiële gevolgen van stilstand zo duidelijk en snel merkbaar als in de industrie. Voorkomen is beter dan repareren. Onze inspecties aan uw bedrijfskritische objecten en installaties kunnen u daarbij ondersteunen.

Duikinspecties

Ook onderdelen van objecten die zich onder de waterlijn bevinden moeten geïnspecteerd worden. Om de toestand van deze onderdelen goed in kaart te kunnen brengen, zijn duikinspecties de oplossing!

Scios 8 en 10

Elektrotechnische Inspecties

Veiligheid van elektrotechnische installaties is letterlijk van levensbelang. A-Quin zorgt ervan dat u op de hoogte bent van mogelijke risico’s, door vakkundige inspectie, overzichtelijke rapportage en duidelijke adviezen.

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Toestandsinspectie

Welke invloed hebben het dagelijks gebruik, veranderende gebruiksintensiteit en omgevingsfactoren op de door u beheerde (bewegende) objecten? Die vraag beantwoorden we door deze gerichte toets op het functioneren van uw object.

Gericht Technische Inspectie

Functioneert uw installatie niet naar behoren, maar is de oorzaak ervan niet duidelijk? Met een gericht technische inspectie kunnen we de onderliggende problemen vinden. De inspectie kunnen we zowel op mechanisch als elektrotechnisch vlak voor u verzorgen.

NEN 6787 Inspectie

Met de toenemende verkeersdrukte over weg en water, wordt de veiligheid van beweegbare bruggen steeds belangrijker: zowel voor de (weg)gebruiker als voor het onderhoudspersoneel. Als beheerder doet u er daarom goed aan de bruggen onder uw beheer periodiek te laten inspecteren zodat de veiligheid altijd gegarandeerd is.

Scios 8

NEN 3840 Inspectie

Wat zijn de risico’s van uw elektrotechnische hoogspanningsinstallaties? Een NEN 3840 inspectie geeft u een antwoord op deze vraag. We brengen de risico’s in kaart en verwerken dit in een heldere rapportage conform de NEN 3840 norm.

Scios 8

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Programmeringsinspectie

De programmeringsinspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om een object economisch rendabel in stand te houden. Een budgettering is op deze manier veel eenvoudiger te maken.

Scios 8

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.