NEN-EN 60204-1 Inspectie

Voldoet de elektrische uitrusting van uw machines, apparaten en installaties (nog) aan de geldende eisen? Een NEN-EN 60204-1 inspectie biedt u inzicht in de veiligheid en mogelijke risico’s.

duikinspectie_duiker

Duikinspecties

Ook onderdelen van objecten die zich onder de waterlijn bevinden moeten geïnspecteerd worden. Om de toestand van deze onderdelen goed in kaart te kunnen brengen, zijn duikinspecties de oplossing!

SCIOS 8 en 10

Elektrotechnische Inspecties

Veiligheid van elektrotechnische installaties is letterlijk van levensbelang. A-Quin zorgt ervan dat u op de hoogte bent van mogelijke risico’s, door vakkundige inspectie, overzichtelijke rapportage en duidelijke adviezen.

NEN2767 - Conditiemeting

NEN2767 Conditiemetingen

In welke staat verkeert uw object of installatie? De NEN 2767 conditiemeting geeft het gewenste inzicht. Door de uniforme manier die de NEN 2767 normering voorschrijft bent u op de hoogte van de conditie en bent u beter in staat uw beheer hierop af te stemmen.

Toestandsinspectie

Welke invloed hebben het dagelijks gebruik, veranderende gebruiksintensiteit en omgevingsfactoren op de door u beheerde (bewegende) objecten? Die vraag beantwoorden we door deze gerichte toets op het functioneren van uw object.

Gericht Technische Inspectie

Functioneert uw installatie niet naar behoren, maar is de oorzaak ervan niet duidelijk? Met een gericht technische inspectie kunnen we de onderliggende problemen vinden. De inspectie kunnen we zowel op mechanisch als elektrotechnisch vlak voor u verzorgen.

NEN 6787 Inspectie

Met de toenemende verkeersdrukte over weg en water, wordt de veiligheid van beweegbare bruggen steeds belangrijker: zowel voor de (weg)gebruiker als voor het onderhoudspersoneel. Als beheerder doet u er daarom goed aan de bruggen onder uw beheer periodiek te laten inspecteren zodat de veiligheid altijd gegarandeerd is.

SCIOS 8

NEN-EN 50160 inspectie

We zijn steeds meer afhankelijk van energie. Slechte energiekwaliteit kost in de EU miljarden per jaar. Door een Power Quality inspectie krijgt u inzicht in hoe uw elektriciteitsnet ervoor staat.

SCIOS 8

NEN 3840 Inspectie

Wat zijn de risico’s van uw elektrotechnische hoogspanningsinstallaties? Een NEN 3840 inspectie geeft u een antwoord op deze vraag. We brengen de risico’s in kaart en verwerken dit in een heldere rapportage conform de NEN 3840 norm.

SCIOS 8 NEN3140

NEN 3140 Inspectie

Bent u installatieverantwoordelijke voor of beheerder van elektrotechnische installaties? Dan is het waarborgen van de Elektrotechnische veiligheid een belangrijke taak. Een NEN 3140 inspectie brengt de veiligheid en mogelijke risico’s voor u in kaart!

Programmeringsinspectie

De programmeringsinspectie geeft inzicht in de maatregelen die genomen moeten worden om een object economisch rendabel in stand te houden. Een budgettering is op deze manier veel eenvoudiger te maken.

SCIOS 8 NEN1010

NEN 1010 Inspectie

Bij het aanleggen of wijzigen van een elektrotechnische installaties, is een opleverinspectie een verplichting. Deze NEN 1010 opleverinspectie is de norm voor opleverinspecties binnen zowel industrie, infra, utiliteitsbouw en woningbouw. We verzorgen dit graag voor u.