Veiligheid is belangrijk. In ons werk zijn we daar dagelijks mee bezig. Of het nu gaat om het uitvoeren van inspecties of het geven van goede adviezen waar u als opdrachtgever op kunt bouwen.

Kwaliteit is daarbij regelmatig heel letterlijk van levensbelang. Of het nu gaat om uw personeel, extern onderhoudspersoneel of andere gebruikers. Om die kwaliteit te waarborgen besteden we veel aandacht aan opleiding en blijvende doorontwikkeling van onze mensen. U moet immers op ons kunnen bouwen!

Certificeringen zijn voor ons een onderstreping van die kwaliteit. We laten ons graag onder een vergrootglas leggen om te zorgen dat u uitmuntende inspecties en deskundig advies krijgt. Om onze kwaliteit te kunnen garanderen, beschikken we over de nodige certificaten.

Safety Culture Ladder

SCL certificaatDe certificering van de Safety Culture Ladder trede 2 betreft: “Het uitvoeren van inspecties op het gebied van de instandhouding, programmering, onderhoud, renovatie en nieuwbouw in de disciplines: Werktuigbouw, Elektrotechniek en Civiele techniek.” De certificering toetst het veiligheidsbewustzijn en het kwaliteitsaspect binnen een organisatie.

Download certificaat

 

SCIOS Scope 8

We beschikken over de SCIOS Scope 8 certificering. Deze certificering is de opvolger van de ‘Criteria van Toezicht’ certificering. De SCIOS Scope 8 gaat overigens nog wat verder. Deze certificering heeft betrekking op de NEN 3140 inspecties. Kwaliteitsbeleid, voorbereiding, uitvoering en registratie van de inspecties wordt getoetst. Daarnaast ondergaan alle inspecteurs iedere 18 maanden een praktijkaudit. Daarbij wordt een praktijkinspectie bijgewoond en beoordeeld door een ervaren auditor.

Download certificaat

SCIOS Scope 10

Waar de NEN 3140 inspectie stopt, gaat de SCIOS Scope 10 verder. Deze certificering richt zich vooral op risico-inspecties binnen het thema brandveiligheid, wat binnen de NEN 3140 inspectie slechts een onderdeel is. De certificering toetst de kennis en kunde van zowel onze organisatie als onze inspecteurs op het gebied van inspectie op brandrisico van elektrotechnische installaties. De basis voor deze inspectienorm is de NTA 8220 richtlijn, en is ontwikkeld door brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche. Ook hier worden onze inspecteurs iedere 18 maanden aan een praktijkaudit onderworpen.

Download certificaat

ISO 9001:2015

De certificering volgens de ISO 9001:2015 heeft betrekking op de internationale normering voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het geeft aan of we als organisatie in staat zijn om aan de eisen van klanten en de van toepassing zijnde regelgeving te voldoen. We zijn gecertificeerd voor het toepassingsgebied: “Het uitvoeren van inspecties en het geven van advies op het gebied van de instandhouding, programmering, onderhoud en renovatie in de disciplines Werktuigbouw, Elektrotechniek en Civiele Techniek”. In het bijzonder zijn daarbij onze DISK inspecties, NEN 3140 inspecties, NEN 3840 inspecties en NEN 2767 inspectie benoemd.

Download certificaat

VCA** 2017/6.0

TUV VCA certificaatTÜV Nederland heeft ons gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties op het gebied van instandhouding en renovatie van infrastructurele werken. Deze VCA-certificering is erop gericht om te zorgen dat organisaties veilig werken op externe locaties. Aangezien bij al onze inspecties op externe locaties wordt gewerkt, is het voor ons belangrijk. We werken niet alleen aan de veiligheid van uw installaties en objecten, maar we doen dat ook graag op een veilige manier. Onze certificering bevat de maximale 2* omdat we vaak optreden als hoofdaannemer voor specifieke inspecties.

Download certificaat

CO2-prestatieladder

TUV Co2 Prestatieladder certificaatDe wereld moet ook na onze generatie nog mee kunnen. Met de kennis van nu, weten we hoeveel impact bedrijfsvoering op allerlei manieren heeft op het milieu. Die effecten proberen we door het voeren van actief beleid voortdurend te verbeteren. We hebben ons daarom laten certificeren volgens de normen van de CO2-prestatieladder. Op onze pagina over Duurzaamheid vindt u meer gedetailleerde informatie over wat we doen op het gebied van duurzaamheid.

Download certificaat

Werkgroep NEN 2767

Hadden we al genoemd dat we kwaliteit belangrijk vinden? Dat vinden we! Zeker op het gebied van de NEN 2767 norm hebben we een schat aan ervaring en beschikken we over veel kennis. Daarom hebben we zitting in de werkgroep NEN 2767. De werkgroep toetst de NEN 2767-norm en ontwikkelt deze door.