Toestandsrapportage

Presteren en functioneren zijn de twee centrale thema’s wanneer we het hebben over een toestandsrapportage. Bij een toestandsrapportage wordt gekeken naar het presteren of functioneren van een object of complex.

Rijkswaterstaat: Toestandsrapportage als basis voor assetmanagement

Onderaannemers die bijvoorbeeld op basis van prestatiecontracten voor Rijkswaterstaat werken, zijn verplicht om toestandsrapportages te leveren. De hierin aanwezige data wordt gebruikt voor het uitvoeren van assetmanagement-taken en andere wettelijk geregelde verantwoordelijkheden. Toestandsrapportages zijn een belangrijk ingrediënt voor het maken van onderhoudsprogrammering, budgettering en riskmanagement.

Tussen de regels door kunt u dus terecht de conclusie trekken dat aantoonbaarheid en verifieerbaarheid van de toestand van een object of complex de belangrijkste begrippen zijn bij het opleveren van een toestandsrapportage.

Vastlegging in BMS

Software speelt ook in de wereld van assetmanagement een steeds grotere rol. Zo wordt dankbaar gebruik gemaakt van uiteenlopende Beheer Management Systemen. In het geval van Rijkswaterstaat gaat het dan om onder andere DISK, Kerngis en Ultimo. Steeds vaker is de opdrachtnemer (u) verantwoordelijk voor de correcte invoer van de juiste gegevens in dergelijke systemen. De kennis die we van dergelijke systemen hebben vanuit onze dienstverlening op het gebied van assetmanagement kan ook daarin uw voordeel zijn!

Adviserende rol van A-Quin

Als inspectie- en adviesbureau hebben we veel ervaring op het gebied van civiele en infrastructurele kunstwerken. Die kennis en kunde zetten we in voor bijvoorbeeld onderhoudsaannemers en system integrators die toestandsrapportages moeten opleveren. Vanuit ervaring weten we immers als geen ander welke gegevens verzameld moeten worden en hoe de toestandsrapportages opgebouwd moeten zijn.

We wisselen hierover graag met u van gedachten om te zien hoe we u op dit vlak van dienst kunnen zijn!

Meer informatie

Stef Höppener
06-51553735

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Bekijk de brochures