Project- en contractmanagement

Als opdrachtgever bent u de initiatiefnemer van een project. Maar hoe zorgt u ervoor dat een project goed wordt uitgevoerd? We ondersteunen u daar graag bij. Of het nu gaat om het inzichtelijk maken van documentstromen of om systeemgerichte contractbeheersing.

Projectmanagement

Het goed ondersteunen en managen van projecten wordt steeds complexer. Zeker binnen projecten die van zichzelf al gecompliceerd en omvangrijk zijn. Binnen omvangrijke projecten, werken er ook vaak meerdere partijen aan hetzelfde project. Zaken als planning, kostenmanagement en risicomanagement worden daardoor steeds complexer.

Contractmanagement volgens UAV-GC-voorwaarden

Op het gebied van contractbeheer werken we met de UAV-GC-voorwaarden. Voluit staat dit voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten. De voorwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen.

Deze voorwaarden bundelen verschillende fasen van een project of proces in één opdracht. Ook krijgen opdrachtnemers bij het werken met deze voorwaarden meer taken en verantwoordelijkheden. De fasen die binnen de UAV-GC-voorwaarden worden onderscheiden zijn:

  • Initiatiefneming
  • Ontwerp
  • Uitvoering
  • Meerjarig onderhoud

Veranderende rol opdrachtgever

De rol van de opdrachtgever en het risico wat u als opdrachtgever loopt, wijken af van traditionele voorwaarden. De belangrijkste actieve rol wordt vervuld in de fase initiatiefneming, maar niet noodzakelijk in de overige fasen. We helpen u graag om een passende rolverdeling te bepalen.

Meer informatie

Stef Höppener
06-51553735

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.


Bekijk de brochures