Machinerichtlijn

Machines moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Zeker wanneer het gaat om veiligheid. Niet alleen de machine zelf moet veilig zijn, ook het werken ermee moet voldoen aan de nodige veiligheidseisen.

De machinerichtlijn (2006/42/EG) is een richtlijn op Europees niveau. Het woord richtlijn wekt misschien de verwarring dat er geen verplichting geldt. De machinerichtlijn is echter niet vrijblijvend, maar wettelijk vastgelegd. De richtlijnen zijn gericht op de functie van een machine en zijn vastgelegd in de vorm van prestatie-eisen.

Machinerichtlijn en CE-markering

Het voldoen aan de machinerichtlijn is een randvoorwaarde voor het aanbrengen van een CE-markering. Een CE-markering moet onder andere worden aangebracht bij het fabriceren, assembleren, importeren en koppelen van machines. Ook wanneer een bestaande machine wordt aangepast of uitgebreid waarbij het gebruik of veiligheidsniveau verandert, is een CE-markering verplicht.

Voldoen aan de machinerichtlijn

Wanneer is bepaald dat een machine aan de machinerichtlijn moet voldoen, dient een risicobeoordeling te worden gemaakt. De risico’s en gevaren van de machine worden daarmee in kaart gebracht. Het doel daarbij is om de machine net zo lang aan te passen totdat deze voldoet aan de richtlijn en zo veilig mogelijk is. Uitgangspunt is dat alle risico’s die voorkomen kunnen worden, ook voorkomen moeten worden.

De analyse en de stappen die daarna gevolgd worden, moeten worden vastgelegd in een technisch constructiedossier. Daar moeten ook zaken als tekeningen, toegepaste normen en gebruiksaanwijzingen aan worden toegevoegd. Voor het technisch constructiedossier geldt een bewaartermijn van 10 jaar. Als laatste stap wordt een EG-verklaring van overeenstemming opgesteld en ondertekend. Daarbij wordt verklaard dat de machine voldoet aan de machinerichtlijn. Wanneer dat is gedaan, mag de CE-markering worden aangebracht.

Beweegbare kunstwerken zijn machines

Wellicht is het niet het eerst waar u aan denkt, maar ook beweegbare bruggen en sluizen zijn voorbeelden van machines. Om deze op een goede manier aan de machinerichtlijn te kunnen laten voldoen, is veel kennis nodig vanuit verschillende disciplines.

Kunt u daar wat hulp bij gebruiken?

Onze ruime ervaring met de machinerichtlijn staat tot uw beschikking. Onze inspecties zijn een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen van risico’s en toewerken naar oplossingen. Stap voor stap wordt zo het rest-risico geminimaliseerd. Dit kan uitgevoerd worden in ontwerptraject zonder dat het object fysiek aanwezig is maar ook in grote renovatieklussen. We helpen u met het opstellen van alle benodigde documentatie om uw machine te laten voldoen aan de machinerichtlijn.

Wanneer u ons uw vraagstuk voorlegt, bespreken we graag met u de mogelijkheden om hier invulling aan te geven!

Meer informatie

Olivier Dolk
0184-410712

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.