Advies

Advies op maat

A-Quin B.V. is middels jarenlange ervaring, opgedaan bij diverse opdrachtgevers, uitgegroeid tot een specialist voor het bieden van advies op maat.

Het doel van onze advisering is om u als opdrachtgever te ontzorgen en ervoor te zorgen dat u, op basis van ons advies, uw budget zo kostenefficiënt mogelijk kan inzetten. Juist in deze economische moeilijke tijden is dat extra belangrijk.

Wij merken dan ook dat er bij diverse overheden de wens bestaat om, met het oog op het beschikbare budget, en het feit, dat er naast de dagelijkse werkzaamheden vaak onvoldoende tijd en mankracht beschikbaar is, om op locatie de status van de objecten te beoordelen, een advies op maat te ontvangen die is “toegespitst” op deze wensen.

Het gaat hierbij dus om advisering op maat, waardoor de opdrachtgever voldoet aan haar wettelijke zorgplichten en er op de korte, middel en lange termijn sprake is van een controle op het budget.

A-Quin B.V. zorgt hiervoor. Dit doen we door het bieden van ondersteuning betreffende maintenance, inspecties, systemenginering, contractmanagement, directievoering en budgetbeheersing.