Advies: Met onze expertise kunnen wij uw infrastructurele vraagstukken beantwoorden!

Advies

A-Quin heeft alle mogelijkheden om u naast inspecties en trainingen, ook te adviseren! Vanuit onze expertise kunnen wij u assisteren en waar nodig adviseren binnen uw infrastructurele vraagstukken.

Een groot vraagstuk waar vaak tegenaan gelopen wordt, is het efficiënt onderhouden van infrastructurele objecten. Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen van een onderhouds- en beheerplan tot het in beeld brengen van de onderhoudbaarheid van uw object. Het betreft hier zowel bestaande- als renovatie- als nieuwbouwobjecten! 

Momenteel assisteert A-Quin A-Lanes A15 in de onderhoudbaarheid van de nieuw aan te leggen Botlekbrug. Hierin wordt naast het opstellen van het onderhouds- en beheerplan, tevens de onderhoudbaarheid van het complete object beoordeeld. Voor meer informatie, zijn hieronder een aantal projecten weergegeven.

Onderhoudbaarheid Nieuwe botlekbrug 

Ondersteuning Conserveringswerkzaamheden Galecopperbrug